Yönergeler

R.G. Tarihi R.G. Sayısı Yönergeler
03.05.2011 19882 2. Basamak Sağlık Kuruluşlarında Birim Performans Katsayısının Uygulanmasına Dair Yönerge
01.03.2011 9489 Sağlıkta Performans ve Kalite Yönergesi
05.11.2010 44100 Ağız ve Diş Sağlığı Merkezleri İle Diş Hastanelerinde Görevli Personele Birim Performans Katsayısının Uygulanmasına Dair Yönerge
05.11.2010 44101 Yönetici Birim Performans Katsayısının Uygulanmasına Dair Yönerge
20.09.2010 37420 Yönetici Birim Performans Katsayısının Uygulanmasına Dair Yönerge
06.05.2009 88709 4/B Sözleşmeli Personelinin Yeniden Hizmete Alınması ve Kurum İçi Yer Değişikliğine Dair Yönerge
06.05.2009 2774 Sağlıkta Performans ve Kalite Yönergesi'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönerge (1 Mayıs 2009 tarihinden itibaren geçerlidir.)
05.05.2009 2729 Girişimsel İşlemler Yönergesi
30.03.2009 1954 Sağlıkta Performans ve Kalite Yönergesi Değişikliği (01.01.2009 tarihinden itibaren geçerlidir.)
10.02.2009 Strateji Geliştirme Başkanlığının Görev Çalışma Usul ve Esasları (Bu yönerge ile 08.01.2008 tarih ve 147 sayılı Onay ile yürürlüğe giren Sağlık Bakanlığı Strateji Geliştirme Görev Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönerge yürürlükten kaldırıldı.)
25.11.2008 4362 Performans ve Kalite Yönetimi Kursu
12.09.2008 3166 Sağlıkta Performans ve Kalite Yönergesi'nde Değişiklik Yapan Yönerge
20.08.2008 2652 Yangın Önleme ve Söndürme Yönergesi
15.08.2008 10060 Sağlık Bakanlığı Merkez ve Taşra Teşkilatı Yayın Yönergesi
02.07.2008 2542 Sağlıkta Performans ve Kalite Yönergesi (01.09.2008 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yürürlüğe girmiştir.)
28.05.2008 19735 Ulusal Organ ve Doku Nakli Koordinasyon Sistemi Yönergesi
28.05.2008 19735 Organ ve Doku Nakli Koordinatörlüğü Eğitim Yönergesi
28.05.2008 19734 Organ Nakli Merkezleri Yönergesi
13.05.2008 17273 Sağlık Bakanlığına Bağlı Sağlık Kurumlarında Yapılamayan Kron-Köprü ve İskelet Protez Döküm İş ve İşlemlerinin Özel Diş Protez Laboratuvarlarında Yapılmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönerge
05.02.2008 2939 Tıbbi Cihazlar Bilimsel ve Teknik Danışma Komisyonu Hakkında Yönerge
21.01.2008 732 Yoğun Bakım Ünitelerinde Görev Yapan Sağlık Personelinin Eğitimine ve Sertifikalandırılmasına Dair Yönergede Değişiklik Yapılmasına Dair Yönerge
30.11.2007 13 Sağlık Bakanlığına Bağlı Sağlık Kurum ve Kuruluşlarında Kaliteyi Geliştirme ve Performans Değerlendirme Yönergesi Hakkında Değişiklik Yapılmasına Dair Yönerge
17.10.2007 9379 Sağlık Hizmeti Sunumunda Poliklinik Hizmetlerinin Hastaların Hekimini Seçmesine ve Değiştirmesine İmkân Verecek Şekilde Düzenlenmesi Hakkında Yönerge
31.08.2007 1141 Kanser Kayıt Merkezleri ve Kanser Kayıt Birimleri Kanser Kayıtçılığı Eğitim ve Sertifika Programı Yönergesi
10.08.2007 7578 Sağlık Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığının Görev Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönerge
03.07.2007 6577 Kurumsal Kaliteyi Geliştirme ve Performans Değerlendirme Yönerge Değişikliği
20.06.2007 Nusret Fişek Sağlık Ocağı Ödülü
06.06.2007 5228 Yataklı Tedavi Kurumları Tıbbi Kayıt ve Arşiv Hizmetleri Yönergesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönerge
07.05.2007 58127 Sağlık Personelinin İl İçi Atama ve Nakillerinin Usul ve Esaslarına Dair Yönerge
23.03.2007 2542 Sağlık Bakanlığına Bağlı Sağlık Kurum ve Kuruluşlarında Kaliteyi Geliştirme ve Performans Değerlendirme Yönergesi
31.01.2007 Yenidoğan İşitme Taraması Üniteleri Çalışma Yönergesi
05.12.2006 9414 Kaliteyi Geliştirme ve Performans Değerlendirme Yönergesi (23.03.2007 tarih ve 2542 sayılı yönerge ile 01.05.2007 tarihinden geçerli olmak üzere yürürlükten kaldırılmıştır.)
28.11.2006 9190 Elektro Konvülsif Tedavi Uygulama Yönergesi (13.06.2007 tarih ve 5465 sayılı Makam Onayı ile değişiklik yapılmış şekli)
14.11.2006 8857 Entegre "İlçe Hastanesi" nin Açılması, Kapanması ve Buralarda Verilecek Sağlık Hizmetleri Hakkında Yönerge
13.10.2006 11465 Gezici Sağlık Hizmetlerinin Yürütülmesi Hakkında Yönerge
07.07.2006 7483 İlçe/Belde Gün Hastanelerinin Açılması, Kapanması ve Buralarda Verilecek Sağlık Hizmetleri Hakkında Yönerge
06.07.2006 Strateji Geliştirme Başkanlığının Görev Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönerge
17.05.2006 1129 Avrupa Birliği Koordinasyon Dairesi Başkanlığı Avrupa Birliği Araştırma ve Dokümantasyon Merkezi Yönergesi
12.05.2006 26166 Laboratuvar Uzmanlarının Ek Ödemelerine Esas Sayıların Belirlenmesine Dair Yönerge
12.05.2006 26166 Sağlık Bakanlığına Bağlı Kurumlarda Görev Yapan Labaratuvar Uzmanlarının Ek Ödemelerine Esas Sayıların Belirlenmesine Dair Yönerge
01.03.2006 1144 Sağlık Bakanlığına Bağlı Döner Sermaye İşletmelerinden Merkeze Aktarılan Tutarın Dağılım ve Sarfı ile Bu Tutardan Bakanlık Merkez Teşkilatında Görevli Personele Ek Ödeme Yapılmasına Dair Yönerge
10.02.2006 1387 İlçe/Belde Gün Hastanesi Hizmet Yönergesi
10.02.2006 717 Sağlık Bakanlığına Bağlı İkinci ve Üçüncü Basamak Sağlık Kurumlarında Görevli Personele Döner Sermaye Gelirlerinden Ek Ödeme Yapılmasına Dair Yönerge (2006 Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu'ndaki değişiklik sonrası yürürlüğü sona ermiştir.)
10.02.2006 717 Sağlık Bakanlığına Bağlı Birinci Basamak Sağlık Kuruluşlarında Görevli Personele Döner Sermaye Gelirlerinden Ek Ödeme Yapılmasına Dair Yönerge (2006 Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu'ndaki değişiklik sonrası yürürlüğü sona ermiştir.)
24.01.2006 60 Kanser Kayıt Merkezleri Gizlilik Yönergesi
21.01.2006 68 İl Kanser Kontrol Koordinatörlüğü Yönergesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönerge
21.12.2005 10862 Acil Bakım Hemşireliği Eğitim Programı Uygulama Yönergesi
30.09.2005 Sağlık Bakanlığına Bağlı İkinci ve Üçüncü Basamak Sağlık Kurumlarında Görevli Personele Döner Sermaye Gelirlerinden Ek Ödeme Yapılmasına Dair Yönergede Değişiklik Yapılmasına Dair Yönerge
30.09.2005 Sağlık Bakanlığına Bağlı Birinci Basamak Sağlık Kuruluşlarında Görevli Personele Döner Sermaye Gelirlerinden Ek Ödeme Yapılmasına Dair Yönergede Değişiklik Yapılmasına Dair Yönerge
07.06.2005 2326 Gemiadamları Sağlık Yönergesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönerge
12.05.2005 3658 Yataklı Tedavi Kurumları Kalite Yönetimi Hizmet Yönergesi'nin Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılması Hakkında Yönerge
26.04.2005 3077 Hasta Hakları Uygulama Yönergesi
18.03.2005 Gemiadamları Sağlık Yönergesi
17.03.2005 1831 Sağlık Bakanlığı Yataklı Tedavi Kurumları Kurumsal Kaliteyi Geliştirme ve Performans Değerlendirme Yönergesi (05.12.2006 tarih ve 9414 sayılı yönerge ile 01.07.2006 tarihinden geçerli olmak üzere yürürlükten kaldırılmıştır.)
03.03.2005 Sağlık Bakanlığına Bağlı Döner Sermaye İşletmelerinden Merkeze Aktarılan Tutarın Dağılım ve Sarfı ile Bu Tutardan Bakanlık Merkez Teşkilatında Görevli Personele Ek Ödeme Yapılmasına Dair Yönerge
23.02.2005 3297 Yoğun Bakım Ünitelerinde Görev Yapan Sağlık Personelinin Eğitimine ve Sertifikalandırılmasına Dair Yönergede Değişiklik Yapılması ile İlgili Yönerge
26.01.2005 1428 Semt Poliklinikleri Yönergesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönerge
24.01.2005 872 İl Ambulans Servisi Çalışma Yönergesi
01.01.2005 Sağlık Bakanlığına Bağlı Birinci Basamak Sağlık Kuruluşlarında Görevli Personele Döner Sermaye Gelirlerinden Ek Ödeme Yapılmasına Dair Yönerge
01.01.2005 Sağlık Bakanlığına Bağlı İkinci ve Üçüncü Basamak Sağlık Kurumlarında Görevli Personele Döner Sermaye Gelirlerinden Ek Ödeme Yapılmasına Dair Yönerge
01.01.2005 Sağlık Bakanlığı Döner Sermaye Merkez Saymanlığına Aktarılan Merkez Payından Sözleşmeli Uzman Tabip ve Tabiplere Ek Ödeme Yapılmasına Dair Yönerge
24.09.2004 7067 Yatakli Tedavi Kurumlari Tıbbi Kayıt ve Arşiv Hizmetleri Yönergesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönerge
26.04.2004 3942 Sağlık Bakanlığı Birinci Basamak Sağlık Kurum ve Kuruluşlarının Açılması, Kapatılması ve Bunlara Ad Verilmesi Hakkında Yönerge
24.02.2004 1534 Bulaşıcı Hastalıkların Bildirimi Sistemi Yönergesi
24.02.2004 1187 Semt Poliklinikleri Yönergesi
23.01.2004 717 Acil Hekimliği Sertifika Programı Uygulama Yönergesi (03.06.2004 tarih ve 9284 sayılı yönerge ile değişik)
07.01.2004 2975 Sağlık Bakanlığına Bağlı Birinci Basamak Sağlık Kuruluşlarında Görevli Personele Döner Sermaye Gelirlerinden Ek Ödeme Yapılmasına Dair Yönergede Değişiklik Yapılmasına Dair Yönerge
07.01.2004 2975 Sağlık Bakanlığına Bağlı İkinci Ve Üçüncü Basamak Sağlık Kurumlarında Görevli Personele Döner Sermaye Gelirlerinden Ek Ödeme Yapılmasına Dair Yönergede Değişiklik Yapılmasına Dair Yönerge
15.10.2003 19499 Sağlık Tesislerinde Hasta Hakları Uygulamalarına İlişkin Yönerge
01.10.2003 372 Yoğun Bakım Ünitelerinde Görev Yapan Sağlık Personelinin Eğitimine ve Sertifikalandırılmasına Dair Yönerge
10.07.2003 4924 Girişimsel İşlemler Yönergesi
18.06.2003 1863 Taşra Ek Ödeme Yönergesi
20.12.2001 8597 Sağlık Hizmetlerinin Yürütülmesi Hakkında Yönerge
20.12.2001 12250 Sağlık Bakanlığına Bağlı Sağlık Kurumlarında Vardiyalı Çalışma Uygulanmasına Dair Yönerge
04.11.2001 1675 Gündüzlü Sağlık Meslek Liseleri Başvuru ve Kayıt-Kabul Şartları ile İlgili Yönerge
30.10.2001 10311 Yataklı Tedavi Kurumları Kalite Yönetimi Hizmet Yönergesi
19.10.2001 9982 Kan Merkezlerinde ve İstasyonlarında Görev Yapan Hekim Dışı Sağlık Personelinin Eğitimine ve Sertifikalandırılmasına Dair Yönerge
11.06.2001 10588 Yataklı Tedavi Kurumları Tıbbî Kayıt ve Arşiv Hizmetleri Yönergesi
09.05.2001 7755 Kuduz Korunma ve Kontrol Yönergesi
09.05.2001 4158 Sağlık Meslek Liseleri Sosyal, Sportif ve Kültürel Faaliyetler Uygulama Yönergesi
26.02.2001 1832 Kalp, Akciğer, Kalp-Akciğer ve Homogreft Nakli Merkezleri Yönergesi
26.02.2001 1832 Göz Bankası ve Kornea Nakli Merkezleri Yönergesi
26.02.2001 1832 Karaciğer Nakli Merkezleri Yönergesi
26.02.2001 1832 Doku Tipleme Laboratuvarları Yönergesi
26.02.2001 1832 Böbrek Nakli Merkezleri Yönergesi
30.01.2001 950 Ulusal Organ ve Doku Nakli Koordinasyon Sistemi Yönergesi
02.02.1998 707 Sağlık Bakanlığı Özel Hastaneler ve Diyaliz Merkezlerinin Ruhsatlandırılmasına Ait Yönerge
04.01.1961 209 Sağlık Bakanlığına Bağlı Döner Sermaye İşletmelerinden Merkeze Aktarılan Tutarın Dağılım ve Sarfı ile Bu Tutardan Bakanlık Merkez Teşkilatında Görevli Personele Ek Ödeme Yapılmasına Dair Yönerge